ARSBAK
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

ArsBak, çalışanlarına saygı duyan, değer veren ve onların kişisel ve profesyonel gelişimlerine önem veren bir firma olarak bilinir. markamızı, çalışanlarımızın motivasyonu ve verimliliği üzerine kuruyoruz. Bu nedenle, insan kaynakları politikalarımızın ana hedefi, çalışanlarımızın iş tatminini artırmak ve motivasyonlarını yüksek tutmaktır.

İşe Alım Politikası

ArsBak, işe alım sürecinde, tüm adayları eşit bir şekilde değerlendirir ve seçim sürecinde adaletli ve objektif bir tutum sergiler. İşe alım sürecinde, adayların nitelikleri, becerileri, deneyimleri ve uyumu göz önünde bulundurulur.

Performans Değerlendirmesi

ArsBak, çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirir ve geri bildirim sağlar. Performans değerlendirmesi süreci, çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine ve iş performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

Çalışma Koşulları

ArsBak, tüm çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik bir politika benimser. Bu politika, çalışanların iş ve özel hayat dengesini korumalarına yardımcı olmak için esnek çalışma saatleri ve diğer uygun koşullar sağlar.